Spuitbus kruipende en vliegende insecten - 400 ml (BE: 896B, LUX: 23/09/L-000)

Artikelnummer: 260040
barcode: 5412037002882

Insecticide tegen kruipende en vliegende insecten
- Snelle en lange werking
- Toelatingsnummer: België 896B, Luxemburg 23/09/L-000
- Dit product is niet geschikt voor verkoop en gebruik in Nederland

Gebruiksaanwijzing:
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Tegen kruipende insecten:
rechtstreeks de plaatsen bespuiten waar het ongedierte voorkomt. Tevens de plaatsen behandelen waar insecten zich regelmatig ophouden (barsten, spleten, achter plinten, enz.). Indien de schuilplaatsen moeilijk te bereiken zijn (bvb. wespennesten) volstaat het de nestopening
of de invliegopening te bespuiten. Voor de behandeling tegen vlooien dient het gehele vloeroppervlak bespoten te worden. Het product heeft een lange nawerking. De behandelde oppervlakken derhalve niet afwassen.

Opmerking: bij toepassing op waardevolle stoffen en materialen steeds voorafgaandelijk proef uitvoeren.

Tegen vliegende insecten:
Dosis: per 10 m³ ruimte het product 1 à 2 seconden verstuiven.

Toepassingswijze: deuren en vensters sluiten. Vervolgens vanuit het midden van de ruimte het product in de 4 bovenhoeken verstuiven. De ruimte na behandeling 10 minuten goed gesloten houden. Daarna grondig verluchten.


Gevarenaanduidingen:
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Infofiche
SDS fiche

0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Beheer hier uw cookie voorkeuren: Beheer cookies